8 juni 2023

Dagtocht 6 juni 2023

Mooie dagtocht van de seniorenvereniging Asten en Ommel

Op 6 juni ging de seniorenvereniging Asten en Ommel met 60 leden op stap voor de jaarlijkse dagtocht.

Ditmaal voerde de tocht voormiddag naar het Landgoed/voormalig klooster Marienwaard in Beesd.

We genoten daar van koffie met eigen gemaakt gebak, en de mooie omgeving. Vervolgens reisden we naar Werkendam naar het Nationaal Park de Biesbosch.

Na een smakelijke lunch, maakten we met een vrijwillige gids een rondvaart met een zogenaamde stille fluisterboot, over het mooie water van de Biesbosch. We genoten van de mooie plantengroei en de watervogels, op afstand te zien.

We leerden van alles over de flora en fauna en de geschiedenis over het ontstaan van deze omgeving in de jaren rond 1400 en ten tijde van de Hoekse en de Kabeljauwse Twisten.

Genoemd werd de Elisabeth vloed, waardoor een groot gebied onder water kwam te staan.

Verzilting was het gevolg. Andere plantengroei o.a. riet werd het gevolg. Het riet werd gebruikt voor manden en matten.

Later werd het gebied door dijkafsluiting een binnenzee met zoetwatervissen. Momenteel wordt de steur opnieuw uitgezet. Het is nog afwachten waar deze proef toe leidt. Ook kwamen er andere vogelsoorten, zoals de vis- en zeearend, de aalscholver, de fuut en de meerkoet.

De bever werd opnieuw uitgezet. De bedoeling was een uitgebreidere diversiteit van dieren te realiseren, maar de bever bleek daarvoor toch te veel ruimte te claimen. Deze laatste vogelnamen kennen we nog van de Astense Peel en huidige straatnamen in het gebied in Heusden.

We bezochten aansluitend nog een film over de historie en het aangrenzende museum.

Daarna ging de tocht verder naar Casteren voor de afsluiting met een uitgebreid diner.

Om 21.15 uur was men voldaan weer in Asten. Het was een mooie dagtocht. De organisatoren mochten veel complimenten in ontvangst nemen en werden van harte bedankt, voor hun inzet en creativiteit.

Voor een herinnering aan de dag werd gewezen op de Luidklok en de website van de Seniorenvereniging Asten en Ommel. Klik hier voor de foto’s

De volgende dagtocht staat gepland op 31 dinsdag oktober.

Verslag Tiny Leenders v.d. Beuken bestuurslid.