Hulp nodig bij een Wmo-aanvraag? Schakel een cliëntondersteuner in.

 

Wanneer u overweegt een aanvraag bij de gemeente te doen voor een WMO-voorziening, (denk aan huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoersregeling of woningaanpassing) kunt u hulp krijgen van onze onafhankelijke cliëntondersteuner.

Onafhankelijk wil zeggen, dat de cliëntondersteuner kan werken zonder dat hij in verbinding staan met of verantwoording verschuldigd zijn aan de andere partij, in dit geval de gemeente.

De cliëntondersteuner bespreekt het WMO-proces met de aanvrager, zoekt uit waar hij of zij recht op heeft, voert gesprekken met onder meer de gemeente en helpt bij juridische vraagstukken.  

De diensten van de cliëntondersteuner worden voor de leden van de Seniorenvereniging gratis aangeboden.

Ook als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente – u wilt bezwaar maken – kunt u terecht bij onze cliëntondersteuners. Zij vragen dan, namens u, hulp van een vrijwillige jurist. Hij helpt u, kosteloos, bij juridische procedures. U kunt ook rechtstreeks zijn hulp inroepen via KBO-Brabant.

Zit u met vragen waarop u niet direct een antwoord weet of heeft u hulp nodig neem dan contact op met één van onze ondersteuners.

 

 

 

 

 

 

Cliëntondersteuner:
Koene Scheepstra
Tel. : 06-24300377
rodebaron@live.nl