Belastinghulp

 

Voor onze leden hebben wij belastinginvullers beschikbaar om hulp te verlenen bij belastingaangifte en toeslagen. Ook valt wel eens de naam HUBA, de afkorting van: hulp bij belastingaangifte.

Bij de aangifte inkomstenbelasting (IB) gaat het om eenvoudige aangiftes. De meest voorkomende onderdelen in de aangifte zijn AOW, pensioen, eventueel loon, hypotheekrente, zorgkosten en spaartegoeden.

Door KBO Brabant worden nadere regels gesteld over de voorwaarden waaronder de aangiftes ingevuld worden. Te denken valt aan de maximale hoogte van het inkomen en de hoogte van de onkostenvergoeding.
Elk jaar krijgen de belastinginvullers via KBO Brabant instructies over nieuwe zaken op het gebied van de inkomstenbelasting en toeslagen.

Van belang is dat de leden gegevens bewaren van met name de zorgkosten. Hierbij moet gedacht worden aan zelf betaalde medische kosten (zoals tandarts), dieetverklaring, eigen bijdrage medicijnen en hoe vaak men een ziekenhuis of zorgverlener heeft bezocht. Als deze kosten afgetrokken worden dan kan de belastingdienst hier bewijzen van vragen.

Verder wordt ondersteuning gegeven bij het aanvragen, wijzigen of eventueel stopzetten van huurtoeslag en zorgtoeslag.

De meeste aangiftes IB worden gedaan op de vrijdagen in de maand maart. Hierover wordt elk jaar in de Luidklok een artikel met nadere informatie geplaatst.
Verder is er elke 1e vrijdag van de maand een spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
Afspraken hiervoor kunnen telefonisch gemaakt worden op maandag tot en met donderdag onder nummer (0493) 671234.

 

De namen van de belastinginvullers zijn: Lenie de Leijer, Theo Goorts en Karel van Eenbergen