2 februari 2024

Een groot verlies

Beste Theo en familie

Als wij woorden kenden die jullie zouden troosten, dan zouden wij ze jullie schrijven.

Maar wij weten ze niet , dit verdriet is te groot.

Wij wensen jullie veel sterkte toe voor de komende tijd.

Gecondoleerd met dit verlies.

Leden Seniorenvereniging Asten Ommel